گزارش جلسات انجمن

جلسه اول 

اطلاعات برگزاری

تاریخ:1399/10/21

ساعت:12:30

محل برگزاری: نمازخانه

تعداد شرکت کنندگان:7

 

گزارش / مصوبات

برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا (س)

تحلیل برگزاری جلسه دانش افزایی دکتر صدرا

آزمون رویش

گرامی داشت دهه مبارکه فجر

تصاویر جلسه

فهرست