برگزاری مراسم جشن تشرف دانش آموزان پایه هفتم و جلسه توجیهی والدین دانش آموزان در محل مدرسه شهدای موتلفه اسلامی ویژه شروع دوره تابستان رویایی

فهرست