جلسه شورای دبیران وبژه برگزاری امتحانات دی ماه، طراحی سوالات آزمون میان نوبت اول، تحصیح سوالات و تحولی نمرات دانش آموزان با حضور مدیریت دبیرستان دوره اول شهدای موتلفه دماوند برگزار گردید.

فهرست