آماده سازی مراسم افطار و جز خوانی قرآن و سخنرانی حاج آقای قیطاسی مربی پرورشی مدرسه برای دانش آموزان پایه نهم . در مراسم افطاری . 28 رمضان . مصادف با 10 اردیبهشت 1401
و حضور سرکار خانم دکتر طاولی ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند در مراسم افطاری دانش آموزان پایه نهم
و برپایی سفره افطار توسط دانش آموزان پایه نهم در مدرسه
فهرست