بسم الله الرحمن الرحیم

13 مهر ماه هفته نیروی انتظامی، دبیرستان دوره اول شهدای موتلفه اسلامی جهت قدردانی از نیروهای خدوم انتظامی با دعوت از نیروی انتظامی شهرستان دماوند و اهدای هدیه و گل به این عزیزان، از زحمات شبانه روزی نیروی انتظامی قدردانی نمود.

فهرست