با هماهنگی های انجام شده توسط معاون محترم آموزشی و مسئول پایه نهم در روز پنج شنبه مورخ 3 اسفند ماه کلاس مشاوره و هدایت تحصیلی و تقویتی ریاضی برای دانش آموزان پایه نهم برگزار گردید.

فهرست