برگزاری کلاسهای مشاوره تحصیلی در مورد امتحانات و توجیه دانش آموزان جهت ثبت نام در سال جدید تحصیلی و توضیح در مورد ماه مبارک رمضان

 

فهرست