روز چهارشنبه مورخ 23 خرداد ماه از ساعت 8 لغایت 12 برای دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم کلاس های رفع اشکال برگزار گردید.

فهرست