با توجه به نیاز سنجی از دانش آموزان عزیز کلاس های رفع تقویتی ریاضی و زبان انگلیسی برای دانش آموزان پایه نهم در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به مدت سه هفته برگزار می گردد.

فهرست