جهت استفاده بهتر دانش آموزان از فضای آموزشی و کشف استعدادها و خلاقیت ها برگزاری وبینار های متعدد پژوهشی و مهارتی به تفکیک هر پایه آغاز گردیده .
در وبینار بادهای خورشیدی که توسط دبیر محترم فیزیک ارایه شد به مباحث گسترده تری از کتاب درسی پرداخته شد و مواردی جهت تحقیق و پژوهش به دانش آموزان ارایه گردید

فهرست