مطابق برنامه ریزی های انجام شده در هفته به صورت ثابت کلاس های مشاوره توسط مسولین هر پایه برگزار می گردد.

این کلاس ها جهت پیاده سازی طرح درس مشاوران مدرسه و بیان نکات تحصیلی .آموزشی .تربیتی و عادت های رفتاری و…بر گزار می گردد.

 

فهرست