برگزاری کلاس مشاوره و هدایت تحصیلی و انتخاب رشته به صورت آنلاین در سامانه آموزشی شماویژه دانش آموزان پایه نهم توسط استاد هاشمی معاون آموزش مدرسه