به مناسبت هفته معلم مسابقه فوتبال دستی بین دانش آموزان و دبیران محترم در حال برگزاری می باشد.

فهرست