کسب مقام اول،  دوم و سوم مسابقه تنیس روی میز بین مدارس شهرستان دماوند توسط دانش آموزان مدرسه شهدای موتلفه اسلامی.
نفر اول هادی شکراللهی
نفر دوم محمد رضا غفاری
نفر سوم محمدمهدی طیران
فهرست