مدیریت متوسطه دوره اول پسرانه (دماوند)

مدیریت مقطع

جناب آقای اسماعیل غلامرضایی

سوابق علمی و کاری

لیسانس تربیت بدنی

مدیریت مدرسه شهید اکبری دماوند به مدت 8 سال

دبیر ورزش در مدارس دماوند به مدت 22 سال

معاونت انضباطی و اجرایی دبیرستان دوره اول شهدای موتلفه اسلامی دماوند به مدت 4 سال

مربی کشتی در سالن های ورزشی دماوند به مدت 30 سال

مقام اول کشتی پیشکسوتان کشوری در چند دوره

 

فهرست