با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و بهار قرآن هر روز در نمازخانه محفل انس با قرآ ن کریم برگزار می گردد.

 

فهرست