با تدبیر و برنامه ریزی اولیای مدرسه و پیگیری های مسئول پایه هشتم در زنگ های تفریح جهت آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان پایه هشتم مباحثه دروس در نمازخانه مدرسه برگزار می گردد.

فهرست