🔴 باسلام
📚 عصر مانی
#پایه_هشتم
کلاس #ریاضی
🔔در تاریخ 16 آبان ماه ،سه شنبه
🕛ساعت ۱۵ الی ۱۷

🔶به روایت تصویر

فهرست