🔴 باسلام
📚 عصر مانی
#پایه_نهم
کلاس #ریاضی
🔔در تاریخ 17 آبان ماه ،چهارشنبه
🕛ساعت ۱۵ الی ۱۷

🔶به روایت تصویر

فهرست