برگزاری صبحگاه حضوری پایه هفتم در مدرسه دوره اول شهدای موتلفه اسلامی با اجرای دانش آموز محمد صادق ایراندوست .و قرائت قرآن آقای علیپور .بیان خاطره شهدا توسط آقای طیبی . ذکر روز توسط آقای خزاعل.و بیان حدیث توسط آقای غلامرضایی .ودرپایان بیان تذکراتی توسط مدیریت مدرسه آقای خطیب.

فهرست