برگزاری جلسه شورای آموزش مدارس دوره اول و دوم شهدای موتلفه اسلامی دماوند با موضوع

1- امتحانات دی ماه

2- اردوی مشهد

فهرست