روز پنجشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه 1403 جهت بالا بردن انگیزه و شادابی دانش آموزان زمین چمن شهرک محک برای دانش آموزان پایه نهم گرفته شد.

فهرست