با توجه به منویات در خصوص توجه به قرآن و کرسی های تلاوت قرآن کریم با دعوت از قاری خوش خوان شهرستان دماوند آقای علی افضلی کرسی تلاوت قرآن کریم برگزار و دانش آموزان از این محفل بهره مند شدند.

فهرست