هر هفته روزهای سه شنبه از ساعت 7:30 لغایت 7:45 در نمازخانه مدرسه دعای پرفیض توسل برگزار می گردد.

فهرست