کارگروه با سرگروهی دانش آموزان برتر پایه هشتم در نمازخانه برگزار گردید.

فهرست