حضور پر شور دانش آموزان دبیرستان شهدای موتلفه اسلامی در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ماه ، روز مبارزه با استکبار جهانی.

فهرست