جلسه شورای دبیران مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ پیرامون شروع سال تحصیلی ، انتخاب نماینده دبیران و ارائه ی راهبرد هایی جهت بهبود کیفیت کلاس های آموزشی در طول سال تحصیلی