روز دوشنبه مورخه 16 بهمن ماه جلسه شورای مدرسه برگزار گردید در این جلسه نقاط ضعف و قوت مدرسه، دبیران توسط دانش آموزان عزیز بیان و قرار بر این شد با مشارکت بیشتر خود دانش آموزان این مشکلات برطرف و نقاظ قوت تقویت شوند.

فهرست