جلسه انجمن اولیا و مربیان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در محل نمازخانه مدرسه، برگزار شد.

فهرست