مراسم جشن افتتاحیه دانش آموزان پایه هفتم و جلسه توجیهی برای دانش آموزان و والدین گرامی مورخ 17 تیر 1402 در محل نماز خانه های دوره اول و دوم برگزار گردید.

فهرست