این آیین روز سه شنبه با حضور آقای حائری زاده، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهدای مؤتلفه اسلامی ، آقای بنی طبا، معاونت پرورشی مؤسسه فرهنگی شهدای مؤتلفه اسلامی، آقای خطیب دماوندی، مدیریت محترم آموزشگاه و جمعی از مسئولان مدرسه موتلفه در نمازخانه اموزشگاه برگزار شد.

فهرست