روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه کلاس های رفع اشکال ریاضی جهت هر چه بهتر برگزار شدن امتحان ترم اول ریاضی برای تمامی دانش آموزان برگزار گردید.

فهرست