در تاریخ 1402/3/10 مراسم جشن ولادت امام رضا (ع) و مراسم صبحگاه برای تمامی پایه های هفتم ، هشتم و نهم برگزار شد و با شربت و شیرینی از دانش آموزان پذیرایی به عمل آمد.

فهرست