در تاریخ 1402/5/1 مراسم زیارت عاشورا به همراه مداحی مداح محترم آقای نصیبی برگزار گردید. در ضمن در موکب برپا شده با نام حضرت قاسم ابن الحسن (ع) از دانش آموزان پذیرایی به عمل آمد.

فهرست