مراسم اعتکاف امسال با برنامه ریزی های معاون محترم پرورشی جناب آقای پاک بین در مسجد جامع دماوند با تعداد حدود 60 نفر از دانش آموزان برگزار گردید.

فهرست