اردوی زیارتی – سیاحتی امامزاده هاشم و چشمه اعلاء مورخ 1402/5/10 با حضور دانش آموزان سه پایه هفتم ، هشتم و نهم برگزار گردید.
فهرست