برگزاری آزمون جامع تستی روز پنجشنبه از ساعت ۹_۱۱ با حضور دانش آموزان عزیز پایه نهم .

پس از اعلام نتایج آزمون
سوالات هر درس توسط دبیران محترم ارزیابی و پاسخ داده خواهد شد .

با آرزوی موفقیت

فهرست