مطابق برنامه ریزی های انجام شده بعد از تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان امتحانات میان ترم دوم برگزار می شود.

فهرست