با شروع آذر ماه فرایند مسابقات و المپیاد های علمی آغاز گردید .
این فرایند شامل ثبت نام اولیه توسط مسولین پایه و برگزاری آزمون هوش ریاضی و اظهار نظر نهایی دبیرمحترم ریاضی صورت خواهد گرفت و در آخر با توجه به کسب امتیاز لازم در المپیاد ریاضیات کانگورو ثبت نام بعمل می آید و در ادامه کلاس های المپیاد شروع میشود .

فهرست