در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و با توجه به استقبال دانش آموزان سفره ی افطاری با همت مسئولین مدرسه و دانش آموزان این مراسم برگزار گردید.

فهرست