اردوی ورزشی حال توپ در روز دوشنبه مورخ 22 شهریور برای 3 پایه 7 و8 و 9 در ورزشگاه تختی شهر دماوند در رشته ورزشی فوتبال و دوچرخه سواری در فضای باز برگزار گردید