دانش آموزان پایه نهم در روز پنجشنبه مورخ 11 آبان به همراه مشاور محترم آقای شاه محمدی در راستای درس علوم تجربی و مطالعات اجتماعی به آسمان نمای دماوند مراجعه نموده و از نزدیک با مسائل علمی آشنا شدند

فهرست