جهت نشاط و شادابی هر چه بیشتر دانش اموزان و آمادگی جهت برگزاری امتحانات میان نیمسال اول اردوی فرهنگی و تفریحی رامسر از تاریخ 1 آذر ماه لغایت 3 آذرماه در اردوگاه شهدای هفتم تیر بسیج برگزار گردید.

در این اردو برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی همچون استخر، تله کابین، فوتبال در زمین چمن اردوگاه، شهربازی و برگزاری نماز جماعت اول وقت و بیان نکات نابت اخلاقی در نمازخانه اردوگاه برگزار گردید.

ترتیب اولویت

فهرست